Bosphorus’ Nights

yansima4.JPG

To watch İstanbul, night, and İstanbul at the night from Bosphorus.
To see yalıs (yalı-elegant wooden seaside houses) at night. The yalıs, when illuminated and covered by night, seem to be living in another era.
To watch the lights reflected on Bosphorus. The lights of yalıs, yachts, boats, streets…
To ponder when watching those reflected lights on the dark night waters of Bosphorus. I don’t mean to ponder something definite or thoughts logically follow each other. Just random thoughts. Hani insanoğlu ateşe, denize bakar durur ya…hani alazlar ya da deniz üzerindeki pırıltılar gibi kıpır kıpır ama dingin düşüncelere dalınır ya, ateşe, denize bakıp dururken…hani o düşünceler kovalanmaz, gelirler, giderler, biri “Ne düşünüyorsun?” diye sorsa “Hiç…” denir ama aslında derin, iz bırakan, bir şeylerin farkına varılmasını sağlayan düşüncelerdir ya bunlar, işte, geceleyin Boğaziçi’ne yansıyan ışıklara, ufacık dalgaların tepesinde parıldayan ya da dalgacıkların üzerinde sürekli tonları değişen ışıklara bakmak böyle bir şey.
To feel thoughts are flying inside your head and heart while watching how reflections are flying on ripples.

yansima5.JPG

What were/are/will be your reasons for a boat trip on Bosphorus at night?

Comments are closed.


Terms of use | Privacy Policy | Content: Creative Commons | Site and Design © 2009 | Metroblogging ® and Metblogs ® are registered trademarks of Bode Media, Inc.