aksanat teknosa olmasin

akbank kültür ve sanat merkezi, kısaca aksanat, yakında teknosa’ya dönüştürülecekmiş. “yok, olmasın!” diyenler şuraya, ayrıntılı bilgi almadan bir şey diyemeyenler buraya.

Comments are closed.


Terms of use | Privacy Policy | Content: Creative Commons | Site and Design © 2009 | Metroblogging ® and Metblogs ® are registered trademarks of Bode Media, Inc.