Welcome to Istanbul studies conferences!

There will be five conferences on Istanbul in Istanbul Bilgi University. If you are interested in urban sociology, then, you are welcome. I haven’t translated the material as these will take place in Turkish- I assume.

İ s t a n b u l A r a ş t ı r m a l a r ı

Kent Çalışmaları Bahar Dönemi Sohbet Programı

santralistanbul kampüsü

12 Mart — (14.00 – 15.30 / E4 – 305) Erol Balkan (Hamilton College, NY/Sabancı Üniv.) “Sınıfın yeniden üretimi: İstanbul’da neoliberal politikalar, eğitim ve orta sınıf”

2 Nisan — (17.00 – 18.30 / E2 – 303) Murat Güvenç/Eda Yücesoy, “1990 ve 2000 nüfus sayımlarına göre İstanbul’a göç, İstanbul’dan göç”

16 Nisan – (17.00 – 18.30 / E2 – 303) Mimarlık Programı, “İstanbul Karanfilköy için kentsel dönüşüm senaryoları”

14 Mayıs – (17.00 – 18.30 / E2 – 303) Murat Güvenç/Eda Yücesoy- “20. yüzyılın başında Pera’nın sosyal coğrafyası”

28 Mayıs – (17.00 – 18.30 / E2 – 303) Sosyoloji Bölümü (F.Kentel/A. Duben) – “İşçi sınıfından kültürel cemaatlere: 1960-2008, Eyüp’ten Kağıthane’ye”

Comments are closed.


Terms of use | Privacy Policy | Content: Creative Commons | Site and Design © 2009 | Metroblogging ® and Metblogs ® are registered trademarks of Bode Media, Inc.